16 สิงหาคม วันสันติภาพไทย TULIB x สถาบันปรีดี พนมยงค์

 

TULIB × สถาบันปรีดี พนมยงค์

“…สันติภาพ มิได้หมายความถึงการสงบนิ่งไม่กระทำการใดๆ เลย หากเป็นปฏิบัติการแห่งความรัก ความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ สรรพสัตว์ และสิ่งแวดล้อมทั้งมวล

ภารกิจเพื่อสันติภาพจึงเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติซึ่งจะบรรลุผลสำเร็จได้ มิใช่ด้วยการเรียกร้องที่จะได้รับ หากอยู่ที่การลงมือเสียสละเพื่อประโยชน์สุขของมหาชน…”

— พระราชดำรัสในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในงาน 50 ปี วันสันติภาพไทย วันที่ 16 สิงหาคม 2538

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2488 ภายหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 นายปรีดี พนมยงค์ หัวหน้าขบวนการเสรีไทย ในฐานะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในรัชกาลที่ 8 ได้ออกประกาศสันติภาพพระปรมาภิไธยให้การประกาศสงครามต่อสหรัฐอเมริกา บริเตนใหญ่ ถือเป็นโมฆะ แสดงจุดยืนแห่งความเป็นกลาง มีอิสรภาพ โดยมีนายทวี บุณยเกตุ นายกรัฐมนตรี เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับวันสันติภาพไทยและขบวนการเสรีไทย ???ได้ที่

? หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
? สถาบันปรีดี พนมยงค์

#วันสันติภาพไทย
#FreeThai
———–
Facebook: Thammasat University Library
Website: www.library.tu.ac.th
Line@: @pridilibrary

16 สิงหาคม วันสันติภาพไทย TULIB x สถาบันปรีดี พนมยงค์

Facebook
Google+
Twitter
นายผู้ดูแลระบบ ระบบจดหมายเหตุ
นายผู้ดูแลระบบ ระบบจดหมายเหตุ
pascol 4d login pascol4d pascol 4d slot PASCOL4D PASCOL 4D situs togel terpercaya togel 2023 link togel situs togel resmi togel resmi slot gacor kpkslot slot terbaru bandar togel terpercaya jptogel jp togel dapur togel dapurtoto dewagame88 alternatif dewagame88 dewa slot88