อนุมัติให้ก่อตั้ง หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2534 วันที่ 14 มกราคม 2534 อนุมัติให้ก่อตั้ง หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เพื่อเป็นสถานที่จัดเก็บเอกสารการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และเอกสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย  ให้มีสถานะเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานอธิการบดี บริหารในรูปของคณะกรรมการ และอนุมัติอัตราบุคลากร 2 ตำแหน่ง คือ  นักเอกสารสนเทศ 1 อัตรา และเจ้าหน้าธุรการ 1 อัตรา (มีภาพประกอบรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ 1/2534  4 หน้า)

pascol 4d login pascol4d pascol 4d slot PASCOL4D PASCOL 4D situs togel terpercaya togel 2023 link togel situs togel resmi togel resmi slot gacor kpkslot slot terbaru bandar togel terpercaya jptogel jp togel dapur togel dapurtoto dewagame88 alternatif dewagame88 dewa slot88