วันสถาปนามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง

          วันที่ 27 มิถุนายน 2477 วันสถาปนามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง การสถาปนา มธก. ในปี 2477 นี้มาจากหลักการหนึ่งในหลัก 6 ประการของคณะราษฎร ผู้เปลี่ยนแปลงการปกครองในปี 2475 คือให้การศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎร นั้น และเป็นผลสืบเนื่องทางกฎหมายจากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์ พุทธศักราช 2476 ซึ่งออกประกาศเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2476 กล่าวถึงความเป็นมาของพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีความปรารถนาที่จะยกฐานะโรงเรียนกฎหมายให้เป็นมหาวิทยาลัย โดยผู้ประศาสน์การหลวงประดิษฐ์มนูธรรม กราบบังคลทูลเชิญ สมเด็จฯ พระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์รัชกาลที่ 7 เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีสถาปนามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง ณ อาคารโรงเรียนกฎหมายเชิงสะพานผ่านพิภพลีลา ถนนราชดำเนิน ดังที่ผู้ประศาสน์การมหาวิทยาลัยได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยของความว่า “ในสมัยที่ประเทศเราดำเนินการปกครองตามระบอบรัฐธรรมนูญเช่นนี้แล้ว ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีมหาวิทยาลัยสำหรับประสาทความรู้ในวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองแก่พลเมืองให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เปิดโอกาสให้พลเมืองใช้เสรีภาพทางการศึกษาได้กว้างขวางยิ่งขึ้น” การจัดตั้งมหาวิทยาลัยแห่งนี้เน้นจุดสำคัญเรื่องการเปิดเสรีภาพทางการศึกษา เป้าหมายที่เป็นรูปธรรมคือการผลิตบัณฑิตในชั้นต้นมีเพียงปริญญาธรรมศาสตร์บัณฑิต (ธ.บ.) ในปีแรกมีผู้สมัครเข้าเรียน 7,094 คน 

pascol 4d login pascol4d pascol 4d slot PASCOL4D PASCOL 4D situs togel terpercaya togel 2023 link togel situs togel resmi togel resmi slot gacor kpkslot slot terbaru bandar togel terpercaya jptogel jp togel dapur togel dapurtoto dewagame88 alternatif dewagame88 dewa slot88