การให้บริการ

การให้บริการ

จัดให้บริการผู้ใช้ ได้แก่ บุคลากรของมหาวิทยาลัย อาจารย์ นักศึกษา ประชาชนภายนอกทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในระบบชั้นปิด สำหรับผู้ใช้ชาวต่างประเทศ ให้นำสำเนาหนังสือเดินทาง/สำเนาเอกสารรับรองจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยมาแสดงด้วย

วิธีการขอใช้เอกสาร

1. ลงทะเบียนขอใช้เอกสารตามแบบฟอร์มที่จัดไว้ให้

2. สำรวจเอกสารจากบัญชีช่วยค้นเอกสาร เขียนใบขอใช้เอกสารยื่นให้เจ้าหน้าที่

3. หอจดหมายเหตุฯ อนุญาตให้ใช้เอกสารในสถานที่ที่จัดไว้ให้เท่านั้น

4. อนุญาตให้ผู้ใช้ยืมเอกสารออกจากชั้นเก็บเอกสารได้ครั้งละ 3 กล่อง เอกสารที่ผู้ใช้ยืมออกมาจากชั้นเก็บเอกสารหากผู้ใช้ยังต้องการใช้แอกสารต่อ       หอจดหมายเหตุฯ เก็บไว้ให้ในห้องอ่านเอกสาร 3 วันทำการ หากผู้ใช้ไม่มาใช้เอกสารตามกำหนด หอจดหมายเหตุฯ จะจัดเก็บเอกสารขึ้นชั้นตามเดิม

5. การทำสำเนาเอกสาร หอจดหมายเหตุฯ จัดเครื่องสแกนเอกสารไว้ให้ ไม่อนุญาตให้นำเอกสารออกไปถ่ายสำเนาข้างนอก                                   ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของนักเอกสารสนเทศ ที่มีหน้าที่ควบคุม ดูแล และให้บริการของหอจดหมายเหตุฯ

6. ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้นำเครื่องดื่ม/อาหารเข้ามาในห้องอ่านเอกสาร

7. ผู้ใช้ต้องใช้ความระมัดระวังในการอ่านเอกสารจดหมายเหตุ ไม่กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดที่จะก่อให้เกิดการชำรุดเสียหายแก่เอกสารต้นฉบับ

pascol 4d login pascol4d pascol 4d slot PASCOL4D PASCOL 4D situs togel terpercaya togel 2023 link togel situs togel resmi togel resmi slot gacor kpkslot slot terbaru bandar togel terpercaya jptogel jp togel dapur togel dapurtoto dewagame88 alternatif dewagame88 dewa slot88